Hur registrerar jag defekter och skador i BostadsPortals besiktningsverktyg?

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

I BostadsPortals besiktnings-app kan du enkelt och digitalt rapportera fel och brister för dina inflyttnings- och utflyttningsbesiktningar.

Du kan bedöma skicket på alla rum och enheter, dokumentera problem skriftligt och med bilder, fastställa nödvändiga reparationer och mycket mer.

Så här registrerar du defekter och brister i BostadsPortals besiktnings-app

 1. Gå till 'Besiktningsprotokoll' på din användarprofil eller via BostadsPortals besiktnings-app och välj aktuell besiktningsrapport från listan

 2. Välj segmentet 'Genomgång av rum' för det valda hyresobjektet

 3. Välj det rum där defekten eller bristen finns
  Du väljer ett rum genom att klicka på det. Du kan också döpa om eller ta bort rum genom att klicka på de tre punkterna bredvid rummets namn.

  Vill du lägga till ett nytt rum?

  Lägg till ett nytt rum genom att klicka på rutan '+ Lägg till rum'


  Välj rumstyp (som t.ex. sovrum, badrum, källare) och namnge det (t.ex. 'Gästbadrum' eller 'Källarförråd').

  Rummet kommer att visas i listan med de andra rummen. Du kan när som helst döpa om eller ta bort rum i rumöversikten.

  Vill du skapa samma defekt i flera rum?

  Du kan enkelt registrera samma defekt i flera rum samtidigt för ditt hyresobjekt – till exempel om alla väggar i alla rum behöver målas om eller om hyresgästen behöver instrueras att städa alla golv.

  Klicka på '+ Notera fel' i rumöversikten och markera sedan de relevanta enheterna som du vill applicera samma defekt på. Du kan använda sökfältet för att hitta den specifika enhetstypen, som "Väggar".

  Beskriv felet i textfältet, välj åtgärd för defekten och bifoga bilder för dokumentation.

 4. Välj eller lägg till den enhet du vill notera en defekt på och klicka '+ Notera fel'
  Du kan döpa om eller ta bort en enhet genom att klicka på de tre punkterna bredvid enhetens namn.

  Vill du lägga till en ny enhet?

  Du kan lägga till en ny enhet, som exempelvis ett badkar i badrummet, genom att klicka på '+ Lägg till enhet' längst ner på listan över enheter när du är inne i det relevanta rummet.

  Välj enhetstypen, ge den ett namn och klicka 'Ok'

  Enheten kommer att visas i listan med de andra enheterna som finns i rummet. Du kan döpa om eller ta bort enheter i översikten efter behov.


 5. Beskriv defekten, fyll i åtgärden och lägg eventuellt till en bild av defekten
  Du kan lägga till bilder genom att klicka '+ Ladda upp'.

 6. Avsluta genom att klicka 'Notera fel'


 7. Avsluta processen genom att klicka 'Markera som färdig' efter att du har granskat alla enheter i rummet

 

 

Läs även ...

 
Se fler