Hur väljer jag rätt hyresperiod för min hyresbostad?

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Generellt sett upprättas ett hyresavtal alltid på obestämd tid. Undantag kan förekomma om du som hyresvärd skapar ett tidsbegränsat kontrakt eller om fastigheten hyrs ut i andra hand. Vanligtvis måste du ha en giltig anledning för ett tidsbegränsat hyresavtal.

Om du vill annonsera din hyresfastighet på BostadsPortal, vänligen notera att hyresperioden måste vara minst 1 månad i enlighet med våra villkor.

 

Obestämd tid

Ett hyreskontrakt på obestämd tid avser typiskt sett en permanent uthyrning utan fast slutdatum. Detta innebär generellt att hyresvärden inte kan säga upp hyresavtalet såvida inte hyresgästen bryter mot hyresavtalet.

Tidsbegränsad

Hyresperioden anges för en fast varaktighet. Hyresavtalet upphör automatiskt vid slutet av denna period. Om hyreskontraktet inte innehåller uppsägningsbestämmelser kan varken hyresgästen eller hyresvärden avsluta avtalet i förtid. Anledningen till den tidsbegränsade hyresperioden måste tydligt anges i hyreskontraktet.

Andrahandsuthyrning

Den nuvarande hyresgästen hyr ut en del av eller hela sin hyresfastighet i andra hand under en begränsad period. Andrahandsuthyrning är nästan alltid tidsbegränsad, och sträcker sig från en månad till två år. Efter två år kan besittningsrätten gälla om den inte har avståtts i kontraktet.

 

Notera: Innehållet på denna sida ska inte betraktas som juridisk rådgivning. 
Om du behöver juridisk eller ekonomisk hjälp bör du rådgöra med en kvalificerad advokat, revisor eller finansiell rådgivare.

 

 

 

Läs även ...