När blir min annons aktiv?

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

När du skapar en annons på BostadsPortal får den automatiskt statusen 'Väntar på godkännande'. Detta beror på att alla annonser på BostadsPortal måste granskas och godkännas av oss innan de blir aktiva och synliga för potentiella hyresgäster.

Vi godkänner annonser kontinuerligt under hela veckan, både på dagen och kvällen. Om vi inte kontaktar dig kommer din annons att bli aktiv så snart som möjligt.

Godkännandeprocessen tar vanligtvis 1-2 dagar och säkerställer att annonsen följer BostadsPortals riktlinjer.

Vi granskar och godkänner manuellt alla hyresannonser på vår kundtjänstavdelning. Om vi har några frågor om din annons kommer du att bli kontaktad via e-post av en av våra kundtjänstrepresentanter.

Vi är här för att hjälpa

Du behöver inte kontakta oss för att få din annons godkänd. Vi godkänner annonser kontinuerligt och i den ordning de skapas. Därför kan du inte påskynda processen genom att kontakta oss.

Men om du behöver hjälp med att skapa din annons, skriva en övertygande beskrivning, framhäva din annons eller något annat, är våra kunniga kundtjänstrepresentanter tillgängliga för att hjälpa dig varje dag i veckan.

Kontakta oss här.

 

 

 

Läs även ...