Kan jag redigera ett kontrakt efter att det har skickats för underskrift?

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Notera: Innehållet på denna sida ska inte betraktas som juridisk rådgivning. 
Om du behöver juridisk eller ekonomisk hjälp bör du rådgöra med en kvalificerad advokat, revisor eller finansiell rådgivare.


Om du vill göra ändringar i ett
digitalt hyreskontrakt som har signerats eller skickats för signering kan du i vissa fall återkalla kontraktet. 

Dina möjligheter att avbryta eller redigera ett skickat hyreskontrakt beror på hur många parter som har signerat. 

 

Hur man redigerar ett digitalt hyreskontrakt som är:

 

Om en part eller ingen har signerat: Avbryt förfrågan

Om du vill redigera ett hyreskontrakt som har skickats för signering men ännu inte har signerats alls eller endast har signerats av en part, behöver du avbryta signaturförfrågan. 

  1. Klicka på fältet 'Hyreskontrakt' i den blå menyraden i din BostadsPortal användarprofil.

  2. Hitta hyreskontraktet du vill redigera och tryck på 'Gå till översikt'   3. Tryck på den röda knappen märkt 'Avbryt förfrågan' och bekräfta avbokningen   4. Hyreskontraktet flyttas nu till fliken 'Utkast', och du kan redigera kontraktet genom att klicka på 'Fyll i kontrakt'
    När alla ändringar är gjorda måste hyreskontraktet skickas för signering igen. 

 

Observera att hyresgästen kommer att få en direktavisering via e-post och SMS om att hyreskontraktet har avbrutits. Det kan därför vara fördelaktigt att informera din hyresgäst om att avbokningen beror på en korrigering i hyreskontraktet och att hyresgästen snart kommer att få ett nytt hyreskontrakt för signering. 

 

Både hyresgäst och hyresvärd har signerat: 

När båda parter har signerat hyreskontraktet är det juridiskt bindande och giltigt. Därför kan du inte längre redigera hyreskontraktet. 

Du har istället möjlighet att komma överens med din hyresgäst om att skapa ett nytt hyreskontrakt. Här är det viktigt att åtminstone:

  • Hyresgäst och hyresvärd dokumenterar överenskommelsen om att bortse från det ursprungliga hyreskontraktet, för att säkerställa tydlighet om vilket hyreskontrakt som är giltigt.    
  • Det beskrivs varför det ursprungliga kontraktet avbryts.
  • Hyresgästen ger skriftligt samtycke till att det nya kontraktet ersätter det gamla.  

Observera att BostadsPortal inte tillhandahåller juridisk rådgivning, och som hyresvärd bör du konsultera en advokat om du är osäker eller vill säkerställa att kontraktet är korrekt ifyllt i ditt specifika fall. 

 

 

 

Läs även ...