Hur avslutar jag framhävningen av min annons?

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Om du har köpt en framhävning för din fastighetsannons - till exempel en Toppannons, Öppen annons eller Exponering - kommer framhävningen automatiskt att avaktiveras när den uthyrda fastigheten markeras som uthyrd eller reserverad i BostadsPortal's system.

Observera att det är ditt ansvar att markera din annons som uthyrd eller reserverad. Läs hur du gör det i den här guiden.

Din framhävning kommer endast att sluta när perioden löper ut.
Om du avbryter din framhävning med återstående tid på din framhävningsperiod kommer din annons fortfarande att aktivt framhävas tills perioden löper ut. Därför kan du köpa en framhävning och avbryta den omedelbart om du bara vill framhäva din annons i 14 dagar.  

Alla framhävningspaket förnyas automatiskt varje 14 dagar. Om du till exempel avbryter din framhävning 10 dagar efter köp, kommer din annons fortfarande att framhävas i ytterligare 4 dagar tills 14-dagarsperioden har löpt ut.

Om du vill avbryta framhävningen av din annons innan din hyresfastighet markeras som reserverad eller uthyrd, följ helt enkelt guiden nedan.

 

Hur avbryter man framhävningen av sin annons

  1. Gå till 'Annonserade hyresobjekt' på din profil och klicka på adressen för den annons du vill avbryta framhävningen för. 

    Gå till din framhävning genom att klicka på adressen.png

  2. Gå till fliken 'Annonsering' och sedan till rutan 'Framhäv annons på BostadsPortal'
    I det här exemplet har framhävningsalternativet 'Öppen annons' köpts, vilket avbryts genom att klicka på 'Avbryt Öppen annons' och sedan bekräfta avbokningen.

     Här kan du hitta din framhävning.png

avbryt framhävning.png


När abonnemanget har avbrutits kommer du att få ett kvitto via e-post. 

 

Observera: Om du listar om din uthyrningsfastighet innan framhävningsperioden löper ut kommer abonnemanget automatiskt att fortsätta. Du måste därför aktivt gå in och avbryta det om du inte längre vill ha din annons framhävd. 

 

 

Läs även ...